GEBRUIKSLICENTIE SOFTWARES
« DATA PRIVACY BOX »

 

1.1.        DATA PRIVACY BOX is een B.V.B.A waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Waversesteenweg 1110 A, 1160 Oudergem - België en ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0684.607.984.

DATA PRIVACY BOX ontwierp de tool « Data Privacy Box » als een geheel van geïntegreerde diensten en oplossingen, waarmee verzekeringsmakelaars geconfronteerd worden met hun verplichtingen met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgebonden gegevens. 


1.2.        De voorgestelde diensten, voorgesteld onder vorm van een « Pack », zijn de volgende: 


1.3       De terbeschikkingstelling van de tool met inbegrip:
  • De preventie van het wettelijke risico door middel van de realisatie van een juridische audit, de ter beschikking stelling van een documentaire basis, de oprichting van registers van types behandeling en de verlening van analyse tools met betrekking tot de impact voor behandeling beoogde verrichtingen (DPIA/PIA) ;
  • De preventie van het technisch risico door de ontwikkeling van het proces ter invoering van een veiligheidsplan ;
  • De terbeschikkingstelling van diensten van een afgevaardigde ter bescherming van de gegevens (hierna « DPO ») die het specifiek Pack tot verzekeringsbemiddelaars zal uitvoeren, dewelke inhoudt :
      * de generatie documenten noodzakelijk voor de onderneming ;
        * de oprichting van registers door de onderneming via types registers ; 
        * de integratie van een structuur DB CRM ; 
        * de sectoriële impactsanalyse (DPIA) ; 
        * de sectoriële aanbevelingen op het gebied van veiligheid ; 
        * de sectoriële vertegenwoordiging ; 
        * de opleiding van medewerkers ;
  • Een advies en- begeleidingsmissie van een externe DPO dat verantwoordelijk zal zijn voor de oprichting van een analyse van de noden van de onderneming en het beheer van de communicatieprocedures in geval van crisis (data breach).
2. De inschrijving tot een collectieve juridische beschermingsverzekering ter dekking van de eventuele kosten van een gerechtelijke procedure gebonden aan de strafwettelijke bepalingen van de Europese Verordening ter bescherming van persoonsgegevens.

Deze verschillende softwares werden ontworpen en ontwikkeld door DATA PRIVACY BOX die de commercialisatie verzekert door middel van het verlenen van gebruikerslicenties. 

1.4.
        Ter verzekering van de wettelijkheid van zijn behandeling van persoonsgegevens, heeft de Klant zijn belangstelling getoond voor de software ontworpen en ontwikkeld door DATA PRIVACY BOX. De Klant wenst de software te gebruiken en te implementeren in het kader van haar activiteiten. Hij wenst tevens te genieten van de ervaring van DATA PRIVACY BOX voor de opstarting en installatie van deze software.