Veiligheidscharter     |   Conditions générales du site         

 Algemene voorwaarden

8.1. Elk betwisting omtrent de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de overeenkomst gesloten met DATA PRIVACY BOX zullen exclusief worden voorgelegd aan de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het arrondissement van Brussel.

8.2. Elke geschil aangaande de overeenkomst gesloten met de Klant is onderworpen aan het Belgisch recht.