Mijn portal

Register van verwerkingen Verzekering

Waarom een registratie bijhouden van behandelingen?

Ten eerste vervangt het onderhoud van een register de vereiste van voorafgaande kennisgeving met de toezichthoudende autoriteit (bijv. CPVP in België, CNIL in Frankrijk, Autoriteit) Persoonsgegevens in Nederland, AEPD in Spanje ...), wat te veel administratieve rompslomp veroorzaakte. Volgens de RGPD zal de juiste registratie de controller of zijn onderaannemer in staat stellen om demonstreren - bij een potentieel controlepunt - dat de verwerkingsactiviteiten voldoen aan de beginselen die zijn vastgelegd in de verordening.

Voortaan is het motto de empowerment van de entiteiten die (onder) persoonlijke gegevens verwerken. Daarom hebben ze dankzij de goede prestaties van dit register een overzicht van verwerkingsbewerkingen, zodat ze deze kunnen beheersen en controleer of ze voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten. Het behandelingsregister is daarom een waardevol en een goed startpunt om het te starten.

Nauwkeurige omschrijving van het doel (niet verplicht)

Categorieën van mensen die betrokken zijn bij de verwerking

Verzamelde gegevenscategorieën

Lijst van de bewaartermijnen

Categorieën van bestemmelingen die toegang tot de gegevens hebben

Methodes waarop de gegevens verzameld worden

In voorkomend geval, identificeer de gevoelige gegevens waarop  de verwerking betrekking heeft:

Categorieën van mensen die betrokken zijn bij de verwerking

Bewaartermijn

Categorieën van geadresseerden die toegang hebben tot gevoelige gegevens:

Rechtsgrond voor de verwerking van gevoelige gegevens:

Als dat het geval is, bepaal de categorieën van gegevens buiten de E.U.

De juridische grondslag van de gegevensverwerking buiten de E.U.

Land (en) die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens (data) buiten de E.U.

Lijst van de geadresseerden van de overgebrachte gegevens buiten de E.U.

Treft u hiervoor specifieke veiligheidsmaatregelen, en kan u deze benoemen?