Mijn portal

Algemene beschrijving van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen


Authenticatie en bevoegdverklaring

Interne organisatie

Certificering

Intern beleid en procedures

Aansluiting

Beveiliging en antivirus

Informatie en bewustmaking

Externe aansluiting en wifi

Continuïteit van de dienstverlening

Mobiele apparatuur

Audit

Fysieke bescherming van het informaticamateriaal

Website

Procedure voor schending van persoonsgegevens