Mijn portal

Algemene beschrijving van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen

 • Naam van het bedrijf :
 • BTW Nummer:
 • Logo :
 • Naam: test test
 • Title:
 • Email :
 • Telefoon:
 • Adres:
 • Stad:
 • Zip / Postcode:
 • Land :

Authenticatie en bevoegdverklaring
Interne organisatie


Certificering


Intern beleid en procedures


Aansluiting
Beveiliging en antivirus


Informatie en bewustmaking
Externe aansluiting en wifi
Continuïteit van de dienstverlening
Mobiele apparatuurAuditFysieke bescherming van het informaticamateriaal

Website
Procedure voor schending van persoonsgegevens