Mijn portal

Register Personeelsverwerking (BE)

Dit verwerkingsregister heeft betrekking op het HR beheer van openbare en particuliere instanties.

De verwerking moet gericht zijn op het administratief beheer van het personeel (beroepsdossier, telefoongidsen, professionele verkiezingen...) het ter beschikking stellen van computerhulpmiddelen (toezicht op en onderhoud van apparatuur, computerdirectoongidsen, e-mail, intranet...); werkorganisatie (beroepsagenda's, taakbeheer) loopbaanbeheer (evaluatie, validering van verworven kennis, mobiliteit...) opleiding van het personeel.

Voortaan is het sleutelwoord de verantwoordingsplicht van entiteiten die persoonsgegevens (sub)verwerken. Dankzij het goede onderhoud van dit register zullen ze dus een overzicht hebben van de verwerkingen, zodat ze kunnen controleren en opvolgen of ze aan de nieuwe wettelijke verplichtingen voldoen. Het verwerkingsregister is daarom een waardevol instrument om te voldoen aan deze nieuwe wettelijke verplichtingen en over het algemeen een goed uitgangspunt voor naleving ervan.

Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën verzamelde gegevens

Bewaringstermijnen

Cateogorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Methodes waarop de gegevens verzameld worden

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?


Nauwkeuriger omschrijving van het doel:

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën verzamelde gegevens

Bewaringstermijnen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Methoden voor gegevensverzameling

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën verzamelde gegevens

Bewaringstermijnen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Methoden voor gegevensverzameling

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?


Nauwkeuriger omschrijving van het doel:

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën verzamelde gegevens

Bewaringstermijnen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Methoden voor gegevensverzameling

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën verzamelde gegevens

Bewaringstermijnen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Methoden voor gegevensverzameling

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën verzamelde gegevens

Bewaringstermijnen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Methoden voor gegevensverzameling

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën verzamelde gegevens

Bewaringstermijnen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Methoden voor gegevensverzameling

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën verzamelde gegevens

Bewaringstermijnen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Methoden voor gegevensverzameling

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

Categorieën verzamelde gegevens

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

Bewaringstermijnen

Methodes waarop de gegevens verzameld worden

Heeft deze behandeling betrekking tot gevoelige gegevens?

Heeft deze behandeling betrekking tot gegevensoverdrachten buiten Europa?

Past u de standaard beveiligingsmaatregelen toe die zijn beschreven in uw beveiligingsbeleid voor deze behandeling?