Mijn portal

Data Breach Plan

De audit die u zonet heeft afgerond geeft u een overzicht van de betekenis van een datalek, de te volgen stappen en de informatie die u moet verstrekken indien een dergelijke inbreuk zich voordoet.

Dit rapport vormt samen met uw databreach template een ideale bassis voor een snelle en adequate reactie op veiligheidslekken.

Elke reactie op een gegevensschending moet worden aangepast aan de omstandigheden van het incident. Het rapport is dus geen vooraf geconfigureerde reactie op een datalek, maar veeleer een instrument en kan ook als model dienen voor een meer gedetailleerd reactieplan voor datalekken.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens van de verantwoordelijke van de IT-afdeling

Contactgegevens van de juridische dienst of verantwoordelijke


Cyber Security Lexicon

JaNee?
Ik ben op de hoogte van de verschillende soorten datalekken en ik weet wat dit inhoudt
Ik ken de betekenis van volgende termen: verwerkingsverantwoordelijke, gegevensverwerking, onderaannemer, persoonsgegevens, gevoelige gegevens
Ik ben op de hoogte van het doel van de risicobeoordeling

Data Breach Response Plan

JaNee?
We weten hoe we een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens kunnen herkennen en begrijpen dat een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens niet alleen betrekking heeft op het verlies of de diefstal van persoonsgegevens
We hebben een reactieplan voor inbreuken op persoonsgegevens (data breach response plan) opgesteld om te reageren op datalekken.
We hebben de verantwoordelijkheid voor het beheer van datalekken toegewezen aan een specifiek persoon of team.
Wij beschikken over een procedure om een inbreuk binnen 72 uur na kennisname aan de gegevensbeschermingsautoriteit te melden

Stappenplan

JaNee?
Wij zijn ons bewust van de maatregelen die wij moeten nemen om aan onze verplichtingen te voldoen en de stappen die wij moeten nemen als er sprake is van een datalek.