onze gdpr-tools 

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

GDPR-maturiteitsaudit

Zelfdiagnose

Voorbereidende diagnose van de GDPR 

We gaan u een veertigtal vragen stellen. Aan de hand van uw antwoorden kunnen we bepalen in welke mate u voorbereid bent op de eisen van de GDPR-regelgeving.  Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag en zal als basis dienen voor het diagnoserapport.  

Op basis van deze gegevens genereert DATA PRIVACY BOX een compleet diagnoserapport met daarin ook onze aanbevelingen. De bijbehorende taken worden vervolgens rechtstreeks aan uw dashboard toegevoegd.

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Genereren van juridische documenten

By Lawbox


Juridische documenten

 Op basis van de resultaten van de diagnose en van uw gegevens genereert DATA PRIVACY BOX uw juridische GDPR-documenten, die u vervolgens moet aanvullen.  

Deze documenten moeten daarna mee evolueren met uw GDPR-werking.  

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Verwerkingsregisters

Verwerkingen


Verwerkingsregisters

De GDPR-regelgeving bepaalt dat de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens gedocumenteerd moeten worden in registers.

DATA PRIVACY BOX begeleidt u in het structureren van deze registers en hoe u ze moet invullen.  

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

IT-beveiligingsaudit

Zelfdiagnose

Diagnose van de IT-beveiliging 

Op basis van een vragenlijst met ongeveer 70 vragen stelt DATA PRIVACY BOX een compleet rapport samen (pdf + html) waarin ook aanbevelingen staan om uw infrastructuur aan te passen aan de veiligheidseisen van de GDPR.

Een overzichtelijke lijst met bijbehorende taken wordt vervolgens aan uw dashboard toegevoegd

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Bewustwording van medewerkers

By Conscio


Interne communicatiemiddelen

De interne bewustmaking is essentieel om uw bedrijf GDPR-conform te maken.

We hebben voor u specifieke tools ontwikkeld om uw personeel te sensibiliseren over de GDPR.  

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Melding van gegevenslekken

Aangifte 


GDPR-crisiscommunicatietools

Bij een mogelijk gegevenslek moet het bedrijf dit binnen 72 uur melden aan de toezichthoudende autoriteit en zo snel mogelijk aan de betrokkenen.  

Data Privacy Box helpt u om een procedure op te stellen om op tijd te kunnen reageren.  

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Taakbeheerder

Taskboard

Beheren van taken

Dankzij de het reactief taskboard kan u de status van de GDPR-compliance volgen van uw onderneming.

Het geeft een duidelijke opsomming van alle stappen die moeten worden uitgevoerd en maakt het ook mogelijk om sommige stappen te automatiseren.

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

GDPR Verzekering

By L.A.R.

Strafrechtelijke verdediging GDPR 

 De dekking wordt verleend voor schadegevallen die de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde met zich meebrengen.